Odbor & menadžment

Odbor & Menadžment

Korporativna struktura Europapier Grupe reflektuje potpunu posvećenost našim klijentima. Sa visoko stručnim i motivisanim timom u 13 zemalja, naša međunarodna mreža omogućava organizaciju prodaje uz istovremenu podršku koja je neophodna na lokalnim tržištima. Dodatnu podršku pružaju odjeljenja za upravljanje nabavkama i proizvodima i korporativne usluge na nivou Grupe.

Molimo Vas da se sa bilo kojim pitanjima ili sugestijama u vezi sa međunarodnom grupom ili zavisnim društvima u centralnoj ili istočnoj Evropi obratite sledećim osobama za kontakt:

Naša organizovana medjunarodna mreža stoji Vam na raspolaganju dok istovremeno naši prodajni timovi pružaju usluge na lokalnom nivou, na Vašem jeziku i uz odlično razumevanje i poznavanje Vaših poslovnih potreba

Europapier je članica Heinzel Grupe od Novembra 2010.

Board

 • Ante Suton

  Managing Director

 • Marina Cigić

  Finance Manager

 • Ljubo Markić

  Purchase Manager

 • Zorica Marušić

  Logistic Manager

top

Ovime izričito dajem pristanak na pohranu i korištenje log datoteka i korištenje kolačića. Daljnje informacije možete pronaći u našoj Izjavi o privatnosti podataka.