Доставчици

Предимства
За да осигурим най-добрите продукти за нашите клиенти ние в „Европапир” сме установили дълготрайни стратегически партньорства с водещи производители в Европа и Америка. Тези партньорства се основават на взаимно доверие и сътрудничество.   

Предимства за доставчиците

  •          Нашата политиката за стратегическо партньорство
  •          Богат асортимент продукти
  •          Новаторски и най-съвременни продукти
  •          Справедлива, добре управляема дългосрочна ценова политика

Към какво се стремим

„Европапир Груп” се стреми към установяване на взаимоотношения с най-добрите компании в своя бранш, различни по големина и квалифицираност, навсякъде по света. С изключително внимание избираме нашите доставчици, за да сме сигурни, че те съответстват както на нашата продуктова стратегия, така и на целите ни за развитие. Тъй като се стараем да развиваме дългосрочни партньорства, за нас е от особено значение доставчиците да ни предоставят не само атрактивни търговски условия и финансова стабилност, но и да осигуряват най-високо качество в съответствие със стандартите на  „Европапир” за отговорност към опазването на околната среда. Ние се стремим да поддържаме разнообразна база от доставчици, която да позволява разширяване на иновациите и несравнимо по-добро вникване в потребностите на местните пазари – предимства, които предлагаме на нашите клиенти.

Какво предлагаме

Стратегическите партньорства с водещи доставчици и производители от Европа са сред основните предимства на „Европапир”. Нашият траен успех на пазара и ясно дефинирани дългосрочни цели превръщат „Европапир” в най-добрия партньор за производителите, които биха искали да наложат своите новаторски продукти на пазарите в Австрия и Централна източна Европа. Доставчиците на Групата се възползват от преференциалното отношение и достъп до големи възможности за продажби на „Европапир”, както и от дългогодишния му опит на тези пазари. Тъй като нашите партньорите са ценни за нас, ние им предлагаме ангажимент на съвсем ранен етап за разгръщане на нови възможности и държим на ясната и открита комуникация с тях, която да осигурява ефективно и взаимно изгодно бизнес развитие. 

 

 

top

Изрично давам съгласието си за съхранение и използване на log файлове и използване на "бисквитки". Допълнителна информация може да намерите в нашата Декларация за поверителност на данните.