Декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ НА „ХАЙНЦЕЛ ГРУП” ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние уважаваме околната среда и имаме за цел да сведем до минимум въздействието на нашата дейност върху околната среда. В допълнение към нашия стремеж към най-висока ефективност, основният акцент на всички наши дейности е опазването на околната среда и свеждането до минимум на екологичното въздействие от нашата икономическа дейност.  В нашите фабрики е въведена цялостна система за контрол на качеството, сертифицирана в съответствие с ISO 9001, а нашият стандарт за управление на околната среда е сертифициран в съответствие с  ISO 14001.

„Европапир” както и нашите търговски дружества навсякъде по света са сертифицирани по FSC® (FSC-C017326) и PEFCTM (PEFC/06-37-03). Уверени сме, че тези системи за управление са от полза за всички наши дейности, от части благодарение и на тяхното приемане от всички служители на нашите дружества.  Нашите служители са наясно, че споделят отговорността за въздействието, което тяхната работа може да окаже върху околната среда, и знаят как да го ограничат ефективно. 

Политиката за опазване на околната среда, качество и безопасност е неразделна част от Стратегията на групата. Отговорността за опазването на околната среда е един от ключовите фактори за всички дейности на групата.  Нашата цел е свеждането до минимум на въздействието от нашата дейност върху околната среда.  Ние се придържаме към принципа на непрекъснатото усъвършенстване на всички наши дейности. 

 

Цялостната система за обучение и подготовка на служителите на нашите дружества във всички категории труд – от оператори през ръководни кадри на средно ниво до висшето ръководство – допринася за тези положителни резултати.  

Ние се стремим да внедрим тези ценности не само в нашите дружества, но и сред доставчиците на суровини и услуги, които те ползват.  Ние насърчаваме нашите клиенти да се възползват от цялата гама продукти, произведени по възможно най-екологично чист начин. Ние изграждаме позитивни взаимоотношения с представители на обществеността, с държавата, общността и религиозните институции, както и с останалите компании.  

Стремим се да демонстрираме нашата социална отговорност към опазването на околната среда с откритост, директна комуникация и готовност да предоставяме необходимата информация за нашите фабрики, стратегия и цели,  както и с готовност да обсъждаме всеки малък проблем. Само пряк и открит диалог и сътрудничество между всички заинтересовани страни може да гарантира успешното съжителство в един свят като днешния, така изобилстващ с технологии.  

Алфред Х. Хайнцел, Президент на „Хайнцел Груп”

top

Изрично давам съгласието си за съхранение и използване на log файлове и използване на "бисквитки". Допълнителна информация може да намерите в нашата Декларация за поверителност на данните.