Инструменти

Проектирайте своето бъдеще!

За да изчислите какво може да спестите на околната среда с нашите еко хартии (напр., оставянето на по-малък въглероден отпечатък), може да използвате екологичните калкулатори, посочени по-долу.  

Екологичен калкулатор на Mohawk

Необходимо е да въведете само няколко параметъра като например: колко хартия ще бъде необходима за вашия проект, желания процент рециклирана маса от потребителски отпадъци,  промазана или непромазана хартия, т.н. Полученият резултат показва какво спестявате на околната среда според предварително зададените от вас параметри на подходящата еко хартия за вашия проект.

Може да публикувате благоприятния краен резултат от изчислението върху крайния печатен продукт.  

 

 

Екологичен калкулатор на Environmental Paper Network

Този инструмент ще ви помогне да оцените количествено ползите от избора на по-добра хартия. Калкулаторът показва влиянието върху околната среда на различните видове хартия за целия им жизнен цикъл.  

Като използваме по-малко хартия с по-голямо съдържание на рециклирана маса и направим други подобрения, можем да спестим дървесина, вода и енергия и да намалим замърсяването и отделянето на твърди отпадъци.  

Създайте прегледен доклад, който може да помогне на вашата компания, общност, неправителствена или друга организация да направи по-добър избор на хартия и да определи влиянието върху околната среда.

 

 

top

Изрично давам съгласието си за съхранение и използване на log файлове и използване на "бисквитки". Допълнителна информация може да намерите в нашата Декларация за поверителност на данните.