Отговорност

Нека бъдем  „Зелени”


Като водещ търговец на хартия в Централна и Източна Европа, без съмнение „Европапир” носи отговорност към околната среда и ние с радост приемаме предизвикателството.  През последните няколко години ние непрекъснато разширяваме нашето сътрудничество със сертифицирани хартиени фабрики, които подкрепят и насърчават устойчивото развитие. Да бъдем екологично чиста компания е ангажимент, който сме поели, и който ни е превърнал в основен търговец на хартия що се отнася до екологично чисто производство.  

FSC® (FSC-C017326) 

PEFCTM (PEFC/06-37-03)

През 2013 г., 31% от хартията, продадена от „Европапир”, е сертифицирана.

Това е забележително развитие за търговец на хартия на пазарите в ЦИЕ.


„Европапир” приветства открития диалог


„Европапир” има за цел да постигне по-екологичночиста и по-добра околна среда. На тази база ние избираме нашите продукти, както и нашите партньори. Положителните резултати вече започват да проличават.  Бихте ли искали да научите повече за това? Не се колебайте да се свържете с нашия мениджър по опазването на околната среда или нашите местни експерти, ако имате въпроси или предложения. С радост ще помогнем и винаги с радост ще ви изслушаме!

На ваше разположение са осигурени консултации по опазване на околната среда  

*данните

top

Изрично давам съгласието си за съхранение и използване на log файлове и използване на "бисквитки". Допълнителна информация може да намерите в нашата Декларация за поверителност на данните.