Сертификати

Основните екологични стандарти накратко:

Етикетът PEFCTM (PEFC/06-37-03), въведен от Програмата за одобрение на сертифицирането на горите, удостоверява, че дървесината, използвана като суровина за производството на продуктите, произхожда от гори, сертифицирани по една от сертификационните системи, одобрени от PEFCTM или отговаря на критериите на стандарта PEFCTM за проследяване на продукцията (PEFCTM Chain-Of-Custody-standard).

For more information about PEFC™, please click on following link:  https://www.pefc.org/
PEFCTM - Europapier Certificate

Етикетът FSC® (FSC-C017326), въведен от Forest Stewardship Council®, гарантира, че дървесината, използвана като суровина за производството на продуктите, произхожда от отговорно управлявани горски стопанства съгласно стандарта  FSC® (FSC-C017326) или отговаря на критериите на стандарта  за проследяване на продукцията (FSC® FSC-C017326 Chain-Of-Custody). 

For more information about FSC® (FSC-C017326), please click on following link:  http://www.fsc-info.org/

FSC® - Europapier Certificate

European Ecolabel (European Flower)

Европейският Eко-етикет (т.нар. Европейско цвете) за хартиени продукти е всеобхватен екологичен стандарт, приложим за продукти както от свежи, така и от рециклирани влакна и дефинира критериите по отношение на емисии, енергоспестяване, произход на суровините и специални химически вещества.

Nordic Swan

Сертификатът Nordic Swan („Северен лебед”) за хартиени продукти e всеобхватен екологичен стандарт, приложим към продукти, както от свежи, така и от рециклирани влакна и дефинира критериите по отношение на емисии, енергоспестяване, произход на суровините и специални химически вещества.

Въглеродно неутрален продукт

Терминът „въглеродно неутрален” означава, че емисиите на парникови газове, свързани с производството на даден продукт, се „компенсират” чрез кредити, които финансират проекти за възобновяема енергия без емисии, като вятърни паркове, инсталации за слънчева енергия или подобрения за енергийна ефективност.

Blue Angel

Сертификатът Blue Angel („Син ангел”) за хартии е всеобхватен екологичен стандарт, приложим към продукти, които са изключително или до голяма степен произведени от рециклирани влакна и определя критериите за нивата на качество на използваните рециклирани хартии и химикали.

Сертифицирана зелена енергия (Green-e)

Еко-етикетът Green-e („Сертифицирана зелена енергия”) е разпознаваем символ, който помага на потребителите да отличават висококачествените сертифицирани продукти от възобновяеми енергийни източници. Той удостоверява, че Сертификатите за възобновяема енергия (RECs) отговарят на строги стандарти за защита на околната среда и потребителите.

Вятърна енергия

Знакът символизира употребата на електричество, генерирано от възобновяема вятърна енергия, използвано за производството на хартия.

top

Изрично давам съгласието си за съхранение и използване на log файлове и използване на "бисквитки". Допълнителна информация може да намерите в нашата Декларация за поверителност на данните.