Dodavatelé

Výhody

Chceme svým klientům poskytovat jen ty nejlepší produkty, a proto jsme vybudovali dlouhodobé strategické partnerské vztahy s vedoucími výrobci v Evropě a v zámoří. Tato partnerství jsou založena na vzájemné důvěře a spolupráci.

Dodavatelům plynou výhody z
  • naší politiky strategických aliancí
  • širokého sortimentu produktů
  • inovativních špičkových produktů
  • férové, dobře kontrolovatelné a dlouhodobé cenové politiky

Čím se zabýváme

Skupina Europapier buduje vztahy s podniky různých velikostí, z různých prostředí v zemích na celém světě, které jsou nejlepší ve své třídě. Při výběru svých dodavatelů dbáme v maximální míře na to, aby odpovídali jak naší strategii značky, tak cílům růstu. Protože usilujeme o rozvoj dlouhodobých partnerství, je obzvlášť důležité, aby dodavatelé nebyli jen komerčně atraktivní a finančně silní, ale musí také poskytovat tu nejvyšší kvalitu, a zároveň odpovídat standardům naší společnosti na ochranu životního prostředí. Díky tomu, že využíváme různorodou dodavatelskou základnu, naše inovace rostou a dokonale chápeme potřeby místních trhů - to jsou výhody, které předáváme svým zákazníkům.


Co nabízíme

Strategické aliance s vedoucími evropskými dodavateli a výrobci jsou jedním z hlavních aktiv společnosti. Díky dlouhodobému tržnímu úspěchu a jasně formulovaným dlouhodobým cílům společnosti je Europapier tou nejlepší adresou pro výrobce, kteří chtějí nabízet své inovativní produkty na trzích v Rakousku a střední a východní Evropě. Dodavatelé skupiny mají výhodu přednostního zacházení a přístupu k obchodnímu týmu naší společnosti a rokům praxe v oboru. Našich partnerů si ceníme, a proto jim umožňujeme zapojení do nových příležitostí již v počáteční fázi a usilujeme o jasnou a otevřenou komunikaci, vedoucí k efektivnímu a vzájemně prospěšnému rozvoji obchodní činnosti.

top

Tímto dávám svůj souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies. Další informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.