Nástroje

Vyprojektujte si svou budoucnost!

Pro výpočet ekologických úspor (např. malá uhlíková stopa) našeho ekologického papíru můžete použít jednu z níže uvedených ekologických kalkulaček.

Mohawk Environmental Calculator

Stačí zadat některé parametry, např. kolik papíru chcete použít pro svůj projekt, požadované procento recyklace po spotřebě, zda se jedná o potažený nebo nepotažený  papír atd. Výsledek zobrazí vaše ekologické úspory dle dříve zadaných parametrů, a tak si můžete zvolit vhodný ekologický papír pro svůj projekt.

Příznivý výsledek výpočtu můžete zveřejnit na svém tiskovém materiálu.

Environmental Paper Network Paper Calculator

Tento nástroj vám pomůže vyčíslit výhody volby lepšího papíru. Kalkulačka papíru ukáže dopady různých papírů po dobu jejich celého životního cyklu na životní prostředí.

Používáním menšího množství papíru, zvyšováním recyklovaného obsahu a realizací dalších zlepšení můžete ušetřit dřevo, vodu a energii a snížit znečištění a pevný odpad.

Vytvořte přehlednou zprávu, aby podle ní vaše společnost, komunita, nezisková nebo jiná organizace mohla lépe vybírat papír a měřit ekologické výsledky.

top