Mreža Heinzel grupe

mreža grupe

Heinzel Grupa, koja je ujedinjena pod okriljem Heinzel Holdinga, rangirana je sa svojim podružnicama Zellstoff Pöls AG, Laakirchen Papier AG i AS Estonian Cell među najveće proizvođače na tržištu celuloze i papira u srednjoj i istočnoj Europi.

Trgovačka društva Grupe uključuju Wilfried Heinzel AG, globalnog proizvođača celuloze i trgovca papirom, dok je  Europapier AG vodeći trgovac papirom u regiji srednje i istočne Europe.

Bunzl & Biach je jedan od najvećih i najvažnijih trgovaca za preradu i distribuciju otpadnog papira u Austriji, te vodeći trgovac u srednjoj i istočnoj Europi.

 

 

top

Ovime izričito dajem pristanak na pohranu i korištenje log datoteka i korištenje kolačića. Daljnje informacije možete pronaći u našoj Izjavi o zaštiti podataka.