Vijesti

Europapier Croatia pošumljava!

U današnje vrijeme kada se na veliko pri?a o zaštiti okoline, o racionalnoj potrošnji energije, emitiraju se razne emisije o okolišu i njegovoj zaštiti, tako se i Europapier priklju?uje takvim akcijama, za o?uvanjem okoliša.

Krajem velja?e dobili smo FSC® (FSC-C017326) certifikat i sa time želimo pridonijeti,
još boljom zaštitom okoline.

Prošle godine je priroda pokazala svoju mo?, kada je bilo uništeno i
opožareno cca 10.000 ha šuma i šumskog zemljišta, zato smo u
Europapieru odlu?ili pomo?i pri pošumljavanju.

Od po?etka travnja pa do kraja rujna 2009 za svaku prodanu
paletu Burgo Chorusa i paletu IQ A4 uredskog papira pomažete
nam kupiti jednu sadnicu za pošumljavanje.

U dogovoru sa hrvatskim šumama organizirati ?emo vrstu sadnica
i podru?je koje ?e se pošumljavati
Na kraju svakog mjeseca pregledat ?e se koliko ste paleta kupili
tj.za koliko ste sadnica pripomogli za pošumljavanje.
O rezultatima akcije obavijestiti ?emo Vas i dodatno nagraditi.

top

Ovime izričito dajem pristanak na pohranu i korištenje log datoteka i korištenje kolačića. Daljnje informacije možete pronaći u našoj Izjavi o zaštiti podataka.