Vijesti

Partnerstvo Europapiera s Mohawk-om proširuje impresivan izbor premium papira!

Europapier proteže listu svojih dobavlja?a s najavom da ?e Mohawk Via i Mohawk Options papiri od sada biti dostupni i preko Europapier-a. Mohawk Collection, koja se sastoji od Mohawk Via i Mohawk Options, je jedinstven izbor kvalitetnih premium ekoloških papira poznatih po svojoj mogu?nosti tiska. Europapier-ova ponuda papira u svojoj proizvodnoj liniji ima 30% i 100% iskorištenih recikliranih vlakana papira, tako?er ima certifikate FSC® (FSC-C017326)-a i Green Seal (Zeleni pe?at), sa neutralnom emisijom uglji?nih plinova te proizvodnju putem energije vjetra. "Oni donose novitete u industriju i osnova su inovacija u tiskarskom podru?ju, našem klju?nom faktoru", rekao je g. Hartmann, ?lan je Europapier-ovog odbora, kada mu se postavilo pitanje o kriterijima izbora Mohawk-a za partnera.

Mohawk papiri se koriste u raznim komunikacijama uklju?uju?i prestižna godišnja izvješ?a, identificiranim projektima, tiskanju visoko-tehnoloških brošura te u tvrtkama svih veli?ina i tipova za svakodnevnu razmjenu informacija. Odabirom Mohawk Via ili Mohawk Options papira iz Europapier-ove ponude zna?ajno smanjujete emisiju plinova koji pogoduju efektu staklenika. Konkretne ekološke utjecaje možete izra?unati pomo?u Mohawk-ovog ekološkog kalkulatora!

Kao vode?i veletrgovac papira u srednjoj i isto?noj Europi, Europapier se zalaže za osobito visok stupanj ekološke odgovornosti. Predvi?anje ovakve filozofije poduze?a temelji se na ?injenici da Europapier koristi vlastite stru?njake za ekologiju koji istražuju tragove CO2 u svim papirima - drugim rije?ima, mjere emisije svih plinova koji utje?u na stvaranje efekta staklenika kroz cijeli životni ciklus papira.

Široki raspon ekoloških papira je dostupan svim kupcima na Europapier-ovom tržištu. Europapier-ov tim je posebno treniran za pitanja vezana za okoliš i može Vam ponuditi sveobuhvatnu i kvalificiranu podršku vezanu za pitanja o održivosti proizvedenih papira te njegove optimalne ekološke uporabe.

Europapier obavlja svoje poslovanje na ekološki odgovoran na?in, u industriji se koristi najboljim postupcima za zaštitu okoliša te poti?e pametno upravljanje prirodnim resursima kao i poštivanje životne okoline, me?u svim interesnim grupama.
Vizija osmišljena spajanjem ekoloških obveza s poslovnim ciljevima.

top

Ovime izričito dajem pristanak na pohranu i korištenje log datoteka i korištenje kolačića. Daljnje informacije možete pronaći u našoj Izjavi o zaštiti podataka.