Statement

izjave o okolišu heinzel grupe

Budu?i da poštujemo okoliš, ciljamo smanjiti naš poslovni utjecaj na okoliš na najmanju mogu?u mjeru. Osim težnje za najve?om u?inkovitosti, glavni naglasak smo stavili na sve aktivnosti zaštite okoliša i smanjenje ekološkog utjecaja našeg poslovanja. U potpunosti provodimo sustav kontrole kvalitete u našim tvornicama, certificiran u skladu s ISO 9001, a naš standard upravljanja okolišem je certificiran u skladu s ISO 14001.

Europapier kao i naše globalno trgova?ko društvo je FSC® (FSC-C017326) i PEFC™ (PEFC/06-37-03)TM certificirano. Uvjereni smo da su ovi sustavi upravljanja korisni za sve naše aktivnosti, zahvaljuju?i ?injenici da su ih usvojili svi zaposlenici naših tvrtki. Naši zaposlenici su svjesni da dijele zajedni?ku odgovornost za utjecaj koji njihov rad ima na okoliš, a oni znaju kako ga u?inkovito ograni?iti.

Politika okoliša, kvalitete i sigurnosti je sastavni dio naše strategije Grupe. Odgovornost za okoliš jedan je od klju?nih ?imbenika svih aktivnosti Grupe. Cilj nam je smanjiti naš poslovni utjecaj na okoliš na najmanju mogu?u mjeru. Pridržavamo se na?ela kontinuiranog poboljšanja u svim našim aktivnostima.

 

Opsežan sustav obrazovanja i osposobljavanja djelatnika naših tvrtki u svim kategorijama rada - od operatera preko srednjeg menadžmenta do rukovoditelja - doprinosi tim pozitivnim rezultatima.

Pokušavamo usaditi te vrijednosti, ne samo unutar naše tvrtke, nego tako?er i dobavlja?ima sirovina i usluga koje naše tvrtke koriste. Ohrabrujemo naše kupce da iskoriste naš asortiman proizvoda koji je u najve?oj mogu?oj mjeri proizveden na ekološki na?in. Gradimo pozitivan odnos s javnoš?u, državom, zajednicom i regionalnim institucijama, kao i drugim tvrtkama.

Alfred H. Heinzel, Predsjednik Heinzel Grupe

top

Stranica europapier.hr koristi kolačiće (cookies). Nastavak upotrebe ovih stranica podrazumijeva vaš pristanak na pohranu i pristup kolačićima. Više o kolačićima i mogućnostima vlastitih postavki povezanih s njima potražite u našoj Izjavi o privatnosti.