Statement

Izjave o okolišu Heinzel grupe

Budući da poštujemo okoliš, ciljamo smanjiti naš poslovni utjecaj na okoliš na najmanju moguću mjeru. Osim težnje za najvećom učinkovitosti, glavni naglasak smo stavili na sve aktivnosti zaštite okoliša i smanjenje ekološkog utjecaja našeg poslovanja. U potpunosti provodimo sustav kontrole kvalitete u našim tvornicama, certificiran u skladu s ISO 9001, a naš standard upravljanja okolišem je certificiran u skladu s ISO 14001.

Europapier kao i naše globalno trgovačko društvo je FSC® (FSC-C017326) i PEFC™ (PEFC/06-37-03)TM certificirano. Uvjereni smo da su ovi sustavi upravljanja korisni za sve naše aktivnosti, zahvaljujući činjenici da su ih usvojili svi zaposlenici naših tvrtki. Naši zaposlenici su svjesni da dijele zajedničku odgovornost za utjecaj koji njihov rad ima na okoliš, a oni znaju kako ga učinkovito ograničiti.

Politika okoliša, kvalitete i sigurnosti je sastavni dio naše strategije Grupe. Odgovornost za okoliš jedan je od klju?nih ?imbenika svih aktivnosti Grupe. Cilj nam je smanjiti naš poslovni utjecaj na okoliš na najmanju mogu?u mjeru. Pridržavamo se na?ela kontinuiranog poboljšanja u svim našim aktivnostima.

 

Opsežan sustav obrazovanja i osposobljavanja djelatnika naših tvrtki u svim kategorijama rada - od operatera preko srednjeg menadžmenta do rukovoditelja - doprinosi tim pozitivnim rezultatima.

Pokušavamo usaditi te vrijednosti, ne samo unutar naše tvrtke, nego također i dobavljačima sirovina i usluga koje naše tvrtke koriste. Ohrabrujemo naše kupce da iskoriste naš asortiman proizvoda koji je u najvećoj mogućoj mjeri proizveden na ekološki način. Gradimo pozitivan odnos s javnošću, državom, zajednicom i regionalnim institucijama, kao i drugim tvrtkama.

Alfred H. Heinzel, Predsjednik Heinzel Grupe

top

Ovime izričito dajem pristanak na pohranu i korištenje log datoteka i korištenje kolačića. Daljnje informacije možete pronaći u našoj Izjavi o zaštiti podataka.