Nyilatkozat

HEINZEL CSOPORT KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZATA

Tiszteljük a környezetet és célunk, hogy a lehet? legcsekélyebbre csökkentsük a m?ködésünk során a környezetre gyakorolt kedvez?tlen hatásokat. Miközben az elérhet? legnagyobb hatékonyságra törekszünk, tevékenységünk során nagy hangsúlyt fektetünk a környezet védelmére, valamint a környezetre gyakorolt kedvez?tlen hatások minimalizálására. Teljes mértékben bevezetett min?ségellen?rzési rendszer m?ködik papírgyárainkban, amely ISO 9001 tanúsítással rendelkezik, míg környezetirányítási rendszerünk megfelel az ISO 14001 szabványnak.

Az Europapier vállalat és teljes, világméret? kereskedelmi vállalkozásai min?sítése megfelel az FSC® (FSC-C017326) és a PEFC™ (PEFC/06-37-03) (Erdészeti Tanúsítási Rendszerek) el?írásainak. Meggy?z?désünk, hogy ezek az irányítási rendszerek jótékony hatással vannak minden tevékenységünkre, részben annak köszönhet?en is, hogy minden munkatársunk elfogadta ezeket. Munkatársaink tisztában vannak azzal, hogy munkájuk egy része hatással van a környezetre , és tisztában vannak azzal is, hogyan milyen módon korlátozhatják a káros hatásokat.

A csoport stratégiájának integrált része a Környezeti és Min?ségbiztosítási Politika. A környezettel szemben érzett felel?sség a csoport tevékenységének egyik kulcsfontosságú eleme. Célunk az, hogy a környezetre gyakorolt káros hatásokat a lehet? legcsekélyebbre csökkentsük. Minden tevékenységünk során ragaszkodunk a folyamatos korszer?sítés és fejlesztés alapelvéhez.

 

Mindezen pozitív eredmények elérésének érdekében vállalataink bármilyen munkakörben dolgozó munkatársait – a szakmunkásoktól a középvezet?kön keresztül, egészen a fels? szintek döntéshozóiig – széleskör? oktatásban és továbbképzésben részesítjük.

Ezekhez az értékekhez nemcsak saját vállalatunkon belül ragaszkodunk, hanem a vállalataink által felhasznált nyersanyagokat beszállító és szolgáltatásokat biztosító partnereink vonatkozásában is. Partnereinket is arra ösztönözzük, hogy keressék mindazokat a termékeinket, amelyek a lehet?ség szerint a leginkább környezetbarát eljárásokkal készültek. Mindeközben arra törekszünk, hogy gyümölcsöz? kapcsolatokat építésünk ki a társadalommal, valamint az állami, a közösségi és regionális szervezetekkel, illetve egyéb vállalatokkal is.

Készen állunk arra, hogy nyíltan bemutassuk környezetünknek szociális felel?sségünket, beszéljünk róla, és mutassuk meg hajlandóságunkat arra, hogy megfelel? tájékoztatást adunk gyárainkról, stratégiánkról és céljainkról – és még a legapróbb problémákat se rejtsük véka alá. Csakis a közvetlen, ?szinte, nyílt párbeszéd és az összes érintett fél közötti együttm?ködés alapozhatja meg sikeres és hosszútávú együttélésünket egy olyan világban, amely olyannyira a technikán alapszik, mint ma a mi világunk.

Alfred H. Heinzel, a Heinzel Group Elnöke

top

Ezen nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárulok a naplófájlok tárolásához és használatához, valamint a cookie-k használatához. További információ megtalálható az Adatvédelmi Szabályzatunkban.