Informacje prasowe

Informacje prasowe

Dobre relacje z mediami są bardzo ważne dla nas. Pozwala nam to zachować transparentność i ciągłość komunikacji ze wszystkimi naszymi interesariuszami.

Serwis dla

dziennikarzy

Zapraszamy dziennikarzy do kontaktu z nami – jesteśmy zadowoleni z możliwości podawania do wiadomości publicznej informacji o naszych produktach i grupie Europapier.

Napisz do nas na: marketing(at)europapier.pl

Link do informacji prasowych Grupy Heinzel: http://www.heinzel.com/en/press-releases

top

Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywane plików dziennika oraz korzystanie z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.