Strategia

Serving your success

Naszym celem jest osiągnięcie pozycji największego dostawcy papieru dla naszych Klientów.
Jak zatem pracujemy? Przede wszystkim zapewniamy zindywidualizowane rozwiązania, zaspokajające potrzeby Klientów w zakresie papieru, tektury i innych mediów do komunikacji wizualnej. Oferujemy najlepsze w swojej klasie usługi na atrakcyjnych warunkach, a cały nasz zespół jest zorientowany na zapewnienie satysfakcji Klientów.
Europapier to firma innowacyjna – ciągle poszukujemy nowych możliwości rozwoju naszego modelu biznesowego i metod poprawy obsługi Klienta. Jako lider w branży, jesteśmy stabilnym  finansowo i niezawodnym Partnerem dla wszystkich interesariuszy.

Obecnie koncentrujemy się na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, a równolegle opracowujemy plany rozszerzenia działalności na sąsiednie rynki wschodzące.

top

Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywane plików dziennika oraz korzystanie z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.