Aktualności

Helmut Limbeck Prezesem stowarzyszenia EUGROPA

6 marca 2018 roku, po raz pierwszy, Helmut Limbeck - Prezes Zarządu w Grupie Europapier, przewodniczył w spotkaniu członków Europejskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Papieru EUGROPA, jako jego Prezes. Helmut Limbeck został powołany na to stanowisko na okres dwóch lat, podczas ostatniego walnego spotkania Zarządu, które odbyło się 30 listopada 2017 roku.

„To zaszczyt i wyzwanie przewodzić stowarzyszeniem EUGROPA jako jego Prezes w czasie tak zaawansowanej digitalizacji. Wspólnie ze wszystkimi członkami EUGROPA, moim zadaniem będzie uświadamianie jak wielką wartość dostarcza wykorzystanie naszego głównego produktu, czyli papieru. Należy także podkreślać jeszcze bardziej różnorodność usług oferowanych przez dystrybutora papieru.”

Helmut Limbeck pełni różne funkcje wewnątrz Grupy Heinzel od stycznia 2003 roku, natomiast od listopada 2010 roku jest Prezesem Zarządu Grupy Europapier.

EUGROPA

Skrót EUGROPA pochodzi od angielskiej nazwy Europejskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Papieru (European Association of Paper Merchants). Razem członkowie EUGROPA zatrudniają ponad 15000 pracowników a przychody ze sprzedaży wynoszą około 8,6 mld EUR. Wolumen sprzedaży członków stowarzyszenia wynosi około 8,4 miliona ton.

top

Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywane plików dziennika oraz korzystanie z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.