Aktualności

Opłata dystrybucyjna na niezmiennym poziomie

Od kilkunastu miesięcy cała branża dystrybucyjna boryka się ze wzrostem kosztów transportu, spowodowanym przez szereg obiektywnych czynników. Rynek jest niestabilny i niezwykle trudno jest utrzymać biznes na rentownym poziomie. W takiej sytuacji jeszcze większego znaczenia nabiera partnerska współpraca i wzajemna troska o biznes.

Mając to na uwadze podjęliśmy decyzję, że pomimo wzrostu kosztów transportu w branży, Europapier Polska Sp. z o.o. utrzyma opłatę dystrybucyjną dla swoich Klientów na niezmiennym poziomie czyli 1,3% do końca sierpnia 2019.

Przez ostatni rok przeprowadziliśmy w firmie szereg działań mających na celu optymalizację procesów i struktur organizacyjnych, a tym samym spadek kosztów wewnętrznych.

Stabilna pozycja na rynku i kompetentny Zespół, który zbudowaliśmy, zobowiązują nas w obecnej sytuacji do dzielenia się sukcesem z naszymi Partnerami biznesowymi i do podejmowania działań wspierających rentowność naszych Klientów.

Jesteśmy świadomi, że nasz sukces jest przede wszystkim zasługą Państwa, za co korzystając z okazji serdecznie dziękuję w imieniu całego Zespołu Europapier Polska.

Marek Cholewa
Prezes Zarządu

top

Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywane plików dziennika oraz korzystanie z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.