Historia

Ponad 40 lat doświadczenia

 1. 2013

  Europapier reaktywuje działalność sprzedażową na Ukrainie i tworzy Europapier Eastern Europe, spółkę joint-venture.

 2. 2012

  Europapier Group przejmuje od PaperlinX 100% udziałów w lokalnych firmach zajmujących się dostawą papieru na Węgrzech, Słowacji, w Słowenii, Chorwacji i Serbii.

 3. 2010

  Europapier staje się częścią Heinzel Group

   
  Grupa z centralą w Wiedniu składa się z międzynarodowej firmy handlującej masą celulozową i papierem, Wilfried Heinzel AG, producentów masy celulozowej i papieru Zellstoff Pöls AG, Laakirchen Papier AG i AS Estonian Cell oraz firmy zajmującej się przerobem makulatury i dystrybucją papieru makulaturowego Bunzl & Biach.
 4. 2007

  Europapier wzmacnia swoją pozycję rynkową w Bośni i Hercegowinie, przejmując Hercegtisak, lokalnego dystrybutora papieru, prowadzącego działalność także w branży artykułów biurowych i szkolnych.

 5. 2004

  Rosja

   
  Europapier poszerza swój rynek o 140 milionów ludzi, pozyskując oddział sprzedaży rosyjskiej firmy Mondi Syktyvkar. Terytorium działania Europapier rozciąga się w tym momencie od Frastanz na zachodniej granicy Austrii po Irkuck we wschodniej Syberii.
 6. 2003

  Europapier przejmuje polskiego dystrybutora papieru, firmę Impap, tworząc Europapier-Impap.

 7. 2002

  Bułgaria

   
  Europapier kończy swoją ekspansję na Bałkanach wraz z utworzeniem Europapier Bulgaria.
 8. 2001

  Bośnia i Hercegowina

   
  W trzynastą rocznicę powstania, Europapier rozpoczyna działalność w Bośni i Hercegowinie, kolejnym kraju dawnej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii.
 9. 1998

  Ukraina

   
  Europapier tworzy biuro sprzedaży na Ukrainie, które kilka lat później zostanie zamknięte z powodu warunków prowadzenia biznesu w tym kraju.
 10. 1997

  Rumunia

   
  Europapier rozpoczyna od zera działalność w Rumunii, na rynku obejmującym ponad 20 milionów ludzi.
 11. 1996

  Chorwacja

   
  Rok później Chorwacja, ze swoimi 5835 kilometrami wybrzeża i 1000 wysp, staje się członkiem Europapier Group.
 12. 1995

  Serbia i Czarnogóra

   
  Ekspansja na Bałkanach trwa dalej: Europapier rozpoczyna działalność w Serbii i Czarnogórze. 

 13. 1994

  Polska

   
  Wraz z przejęciem firmy Sonevix w Polsce, Europapier wchodzi do kraju zamieszkanego przez prawie 40 milionów ludzi, co oznacza podwojenie rozmiarów rynku. Europapier rozszerza podstawowy zakres działalności firmy Sonevix, tj. komunikację wizualną, poprzez utworzenie oddziałów papierów do druku, pisania i biurowego.
 14. 1993

  Słowenia i Czechy

   
  Trwa ekspansja na południe, gdzie Europapier wchodzi na najmniejszy rynek, do Słowenii (ponad 2 mln mieszkańców).
   
  Utworzenie Europapier Bohemia w Czechach stanowi kolejny krok w ekspansji firmy Europapier w kierunku północno-wschodnim.
 15. 1991

  Węgry i Słowacja

   
  Po dwóch latach od upadku żelaznej kurtyny, Europapier jest pierwszym zachodnim dystrybutorem papieru wchodzącym na rynek Europy Wschodniej, dzięki utworzeniu firmy na Węgrzech. 

   
  W tym samym roku Europapier wchodzi na rynek słowacki, rozpoczynając działalność w Bratysławie, leżącej 60 km od granicy austriackiej.
 16. 1971

  Powstanie firmy Europapier w Austrii

   
  Cztery papiernie, Neusiedler (obecnie Mondi), Nettingsdorfer, Salzer i Steyrermühl tworzą firmę Europapier Austria. 

top

Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywane plików dziennika oraz korzystanie z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.