Kariera

Dbamy o naszych pracowników

Dążymy do zadowolenia nie tylko naszych Klientów, ale także Pracowników. Nasza kultura korporacyjna charakteryzuje się płaską hierarchią oraz pracą zespołową między działami na poziomie kraju, jak i całej Grupy. Wierzymy w tworzenie kultury pracy promującej zaufanie, szacunek i różnorodność. Takiej, w której ceni się każdą osobę, stwarzając jej wszelkie możliwości do samorealizacji. Wspierając rozwój zawodowy pracowników, inwestujemy w firmę, ponieważ wykształcony i silnie zmotywowany personel to podstawa stabilności i sukcesu na naszych rynkach.

Nasz rozwój kadr
koncentruje się na:
  • Corocznych badaniach opinii pracowników
  • Corocznych ocenach wyników pracy i kompetencji
  • Indywidualnych planach szkoleniowych i ścieżkach
    budowania kariery
  • Programie rozwoju umiejętności przywódczych

BIEŻĄCA REKRUTACJA

Jeżeli chcesz rozwijać swoją karierę i przyczyniać się do przyszłych sukcesów naszej firmy, zgłoś się na jedno z wymienionych niżej stanowisk, na które poszukujemy Pracowników:

Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedniego wolnego stanowiska, prześlij swoją aplikację, a być może coś dla Ciebie znajdziemy.

Prześlij szczegółową dokumentację (aplikację, życiorys ze zdjęciem) w postaci pliku pdf na adres: a.kosmowska(at)europapier.pl.

top

Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywane plików dziennika oraz korzystanie z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.