Podstawowe wartości

Podstawowe wartości

W całej naszej międzynarodowej sieci sposób prowadzenia działalności opiera się na trzech podstawowych wartościach. „Doskonałość”, „Odpowiedzialność” i „Szacunek”.  Tworzą one fundament naszego kodeksu etycznego i stanowią trzon strategii korporacyjnej.

Doskonałość
Doskonałość oznacza dążenie do dostarczania naszym Klientom najlepszych towarów i usług. W codziennych działaniach przejawia się także, jako dążenie do nieustannego rozwoju i uczenia się od siebie nawzajem.
Odpowiedzialność
Utrzymanie wysokiego standardu przez zachowywanie się w sposób odpowiedzialny w stosunku do naszych Klientów, Pracowników i innych Partnerów biznesowych. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje działania także wtedy, gdy dzielimy się wiedzą i informacjami z naszymi współpracownikami.
Szacunek
Szacunek oznacza działanie w sposób otwarty i transparentny w relacjach z naszymi Współpracownikami i Klientami oraz bycie otwartym na ich opinie, idee i sugestie. Prowadząc biznes z szacunkiem, chcemy oferować najlepsze rozwiązania w ramach Grupy Heinzel.

top

Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywane plików dziennika oraz korzystanie z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.