Badanie zadrukowalności

Badanie zadrukowalności

Zadrukowalność to nic innego, jak właściwość papieru pozwalająca na wyraziste i dokładne odwzorowanie obrazu bez efektu przemieszczania się farby  drukarskiej.

Zadrukowalność rozumiemy jako wynik wzajemnego oddziaływania różnorodnych czynników związanych z papierem, które przyczyniają się do jego efektywnego wykorzystania w procesie druku. Parametry związane z zadrukowalnością to głównie właściwości wywierające wpływ na wizualną jakość wydruku.

Pojęcia drukowności nie należy równoważyć z jakością wydruku, gdyż ta druga właściwość uzależniona jest również od innych czynników wynikających z technologii druku.
Poniżej opisano kilka podstawowych testów na sprawdzanie drukowalności.

Test nierównomiernego zabarwienia papieru (wydruk chmurkowaty, ang. mottling test) przeprowadza się w trakcie procesu produkcji papieru celem sprawdzenia rozmieszczenia kropelek farby. W tym celu zadrukowuje się próbny arkusz papieru na laboratoryjnej prasie drukarskiej, po czym poddaje się go ocenie wizualnej oraz obiektywnemu badaniu przy pomocy oprogramowania do identyfikacji obrazu DOMAS. Istnieją również inne procedury, według których farbę drukarską nakłada się ręcznie.

 
Test na nierównomierne zabarwienie papieru przeprowadza się, przy pomocy
barwy cyan, w trakcie procesu produkcyjnego. W tym celu dokonuje się subiektywnej
oceny według skali od 2 (dobrze) do 8 (źle).

top

Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywane plików dziennika oraz korzystanie z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.