Podstawowe właściwości

Międzynarodowy standard rozmiaru papieru jest oparty na niemieckiej normie DIN dotyczącej rozmiarów papieru. Oparty na systemie metrycznym, format podstawowy to arkusz papieru o powierzchni 1 m2 (rozmiar A0). Kolejne rozmiary w serii A1, A2, A3 itp. są definiowane przez podział na pół poprzedzającego rozmiaru papieru równolegle do krótszej krawędzi. Najczęściej używany rozmiar papieru to A4 (210 x 297 mm). Chociaż mniej powszechna w zastosowaniach biurowych, seria B jest wykorzystywana w szeregu sytuacji specjalnych. Wiele plakatów wykorzystuje papier serii B lub jego bliski odpowiednik, taki jak rozmiar 50 x 70 cm; B5 to stosunkowo powszechny wybór dla książek. Seria B jest także wykorzystywana do produkcji kopert i paszportów. Seria C jest używana przy produkcji kopert. Praktycznym uzasadnieniem jest to, że pismo sporządzone na papierze A4 pasuje do koperty C4, zaś koperta C4 pasuje do bardziej wytrzymałej koperty B4.Formaty papieru (wartości podane są w mm):

DIN A DIN B DIN C
0 841 x 1189 1000 x 1414 917 x 1297
1 594 x 841 707 x 1000 648 x 917
2 420 x 594 500 x 707 458 x 648
3 297 x 420 353 x 500 324 x 458
4 210 x 297 250 x 353 229 x 324
5 148 x 210 176 x 250 162 x 229
6 105 x 148 125 x 176 114 x 162
7 74 x 105 88 x 125 81 x 114
8 52 x 74 62 x 88 57 x 81
9 37 x 52 44 x 62 40 x 57
10 26 x 37 31 x 44 28 x 40

Najbardziej popularne
formaty papieru
(w cm)

90,5 x 125 World Format (B4)
64 x 102 English Format / Plakaty turystyczne (B4)
21 x 29,7 Firmowy (A4)
14,8 x 21 Memo (A5)
14,8 x 10,5 Pocztówki (A6)
16,2 x 11,4 Koperty (C6)
21 x 10,5 Compliment Cards (A6/5)
22,9 x 11,4 Koperty (C6/5)

top

Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywane plików dziennika oraz korzystanie z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.