Standardowe testy, parametry i jednostki miar

Standardowe testy papieru, parametry i jednostki miary

Właściwości Jednostki Normy
Gramatura (ang. paper weight,
US basis weight)
g/m2
lbs/ft2
ISO 536, DIN EN 20 
536
T 410
Grubość
Wytrzymałość
μm
mils = .001 inch.
ISO 534, DIN EN 20
534
T 411
Objętość (objętość właściwa) cm3/g ISO 534
Gęstość, pozorna masa właściwa g/cm3 or kg/mt ISO 534, DIN EN
20534
Jasność ISO
Jasność D65
Jasność zgodnie z TAPPI
%
%
%
ISO 2470
brak normy
T 452
Białość wg CIE (C/2°)
Białość wg CIE (D65/10°)
- ISO 11 476
ISO 11 475
L*, a*, b* (C/2°)
L*, a*, b* (D65/10°)
L*, a*, b* (C/2°) TAPPI
-
-
-
ISO 5631, DIN 6174
DIN 6174
T 524
Wartość Y (C/2°)
Wartość Y (D65/10°)
%
%
ISO 2471, DIN 53 140
DIN 53 140
Nieprzezroczystość
Nieprzezroczystość TAPPI
%
%
ISO 2471, DIN 53 146
T 425
Połysk, Hunter
Połysk, Lehmann
%
%
ISO 8254-1, T 480
ISO 8254-2
Szorstkość, Bendtsen 1.47 kPa
Szorstkość, PPS 1 MPa
ml/min
μm
ISO 8791-2
ISO 8791-4,
DIN ISO 8791-4, T555 
Wytrzymałość powierzchniowa m/s ISO 3783
Wytrzymałość na rozciąganie kN/m ISO 1924-2, DIN EN 1924-2,
T 494
Rozciągliwość, wzdłuż
i poprzecznie do biegu maszyny
% ISO 1924-2, DIN EN 1924-2,
T 494
Wytrzymałość na rozdarcie mN
gf
ISO 1974
T 414
Wytrzymałość spoiny J/m2 T 569
Wytrzymałość na zginanie mNm or kNm or μm
Nmm
ISO 5628
DIN 53121
Wilgotność % ISO 287

 

top

Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywane plików dziennika oraz korzystanie z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.