Obsługa reklamacji

Obsługa reklamacji

Dążymy do zaopatrywania naszych klientów wyłącznie w pozbawione wad towary. Jeśli jednak mają Państwo powody do zgłoszenia reklamacji dotyczącej dostawy, prosimy uwzględnić co następuje:

  • W przypadku reklamacji należy niezwłocznie poinformować przedstawiciela handlowego firmy Europapier-Impap.
  • W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny
  • Prosimy wysyłać wystarczającą liczbę oznakowanych próbek papieru (zadrukowanych i niezadrukowanych), próbek farb (delaminacja) lub innych    materiałów wymaganych przez producentów (np. fragmenty uszkodzonych obciągów). Wykaz niezbędnych materiałów do reklamacji uzależniony jest od zgłaszanej wady i znajduje się w załączniku lista wad papieru.
  • W przypadku stwierdzenia wady należy przerwać przetwarzanie dostarczonego surowca, a reklamowany materiał pozostawić do dyspozycji producenta.
  • Koniecznie należy podać status reklamowanego towaru (tj.: ilość arkuszy zadrukowanych, niezadrukowanych, pociętych) oraz szczegółową specyfikację roszczeń w przypadku roszczeń dodatkowych. Dostawca oczekuje potwierdzenia poniesionych kosztów dodatkowych.
  • Każdorazowo należy zachować etykiety z palet lub ryz. Powyższe dokumenty są niezbędne do określenia, z której fabryki i z jakiej partii produkcyjnej pochodzą reklamowane towary.
  • W przypadku szkody powstałej w trakcie transportu, proszę odnotować ten fakt w dokumencie CMR i wysłać do nas zdjęcie uszkodzonych towarów.

W każdej chwili można skontaktować się z naszym Specjalistą ds. Materiałowych, aby sprawdzić status zgłoszonej reklamacji lub tez złożyć reklamację w przypadku nieobecności przedstawiciela handlowego.

Pobierz formularze:


Pobierz bezpłatny program Adobe Reader: Adobe Reader

top

Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywane plików dziennika oraz korzystanie z plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.