Vodeći trgovac papirom u centralno - istočnoj Evropikarijera - europapier.com

karijera

Mi brinemo o našim zaposlenima

Mi se ne zalažemo samo za to da imamo zadovoljne klijente, već i zadovoljne zaposlene. Našu korporativnu kulturu karakteriše ravna hijerarhija i timski rad na nivou sektora i zemalja. U kompaniji Europapier, verujemo u stvaranje radne kulture koja promoviše poverenje, poštovanje i diverzitet, gde se poklanja pažnja svakom pojedincu i pruža mu/joj se svaka mogućnost da dostigne svoj potencijal. Naši zaposleni su osnova našeg uspeha i zato veliku pažnju poklanjamo profesionalnom razvoju svakog člana našeg tima. Razvoj svakog zaposlenog posmatramo kao investiciju u našu kompaniju, jer su dobro obučeni i visoko motivisani zaposleni osnova za održiv razvoj na našim tržištima.

Kod razvoja naših ljudskih resursa

akcenat stavljamo na sledećem:

    • Individualni trening i planovi za napredovanje u karijeri
    • Program za razvoj rukovodstva
    • Godišnji razgovor sa menadžerom
    • Godišnja ocena učinka zaposlenih

OTVORENA RADNA MESTA
Ako želite da unapredite svoju karijeru i učestvujete u stvaranju našeg budućeg poslovnog uspeha, prijavite se odmah na jedno od sledećih otvorenih radnih mesta:

Ako ne možete da nadjete odgovarajuće otvoreno radno mesto, iskoristite priliku da nam pošaljete Vaš rezime bez obaveze.

 pošaljite detaljnu dokumentaciju (prijavu, rezime sa fotografijom) u obliku PDF fajla na: careers(at)europapier.com.

top

Ovim izričito dajem pristanak na čuvanje i korišćenje log datoteka i korišćenje kolačića. Više informacija možete pronaći u našoj Izjavi o privatnosti podataka.