Vodeći trgovac papirom u centralno - istočnoj Evropiodbor & menadžment - europapier.com

odbor & menadžment

Odbor i menadžment

Korporativna struktura Europapier Grupe reflektuje potpunu posvećenost našim klijentima. Sa visoko stručnim i motivisanim timom u 13 zemalja, naša medjunarodna mreža omogućava organizaciju prodaje uz istovremenu podršku koja je neophodna na lokalnim tržištima. Dodatnu podršku pružaju odeljenja za upravljanje nabavkama i proizvodima i korporativne usluge na nivou Grupe.

Molimo Vas da se sa bilo kojim pitanjima ili sugestijama u vezi sa medjunarodnom grupom ili zavisnim društvima u centralnoj ili istočnoj Evropi obratite sledećim osobama za kontakt:

 

 

Naša organizovana medjunarodna mreža stoji Vam na raspolaganju dok istovremeno naši prodajni timovi pružaju usluge na lokalnom nivou, na Vašem jeziku i uz odlično razumevanje i poznavanje Vaših poslovnih potreba

Board

 • Dragutin Ilić

  direktor

prodaja

 • Novko Lolić

  menadžer prodaje i marketinga

  more

nabavka i logistika

 • Vesna Džakula

  menadžer nabavke i logistike

finansije

 • Vladimir Pindović

  menadžer finansija

top

Ovim izričito dajem pristanak na čuvanje i korišćenje log datoteka i korišćenje kolačića. Više informacija možete pronaći u našoj Izjavi o privatnosti podataka.