Novinky

Ocenenie Pečať Bonity

Europapier Slovensko už 4. rok splnila podmienky a bola jej udelená PEČAŤ BONITY za rok 2016

Spoločnosť Europapier Slovensko si už 4-krát po sebe obhájila ocenenie Pečať Bonity

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a Slovenská informačná a marketingová spoločnosť zverejnili zoznam bonitných podnikov, ktoré dosiahli v roku 2016 najlepšie výsledky hodnotenia predikčnými metódami finančnej analýzy. Cieľom hodnotenia bolo vyselektovať podniky finančne stabilné, spoľahlivé a prosperujúce.

Z celkového počtu 734 055 hodnotených subjektov podnikajúcich na území SR vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 0,87% podnikov. Sme hrdí, že Vám môžeme oznámiť, že spoločnosť Europapier Slovensko už 4. rok splnila podmienky a bola jej udelená PEČAŤ BONITY za rok 2016. 

Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou s ohľadom na hlavné problémy a potenciálne zdroje rizík, na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie. Je nástrojom relatívneho porovnávania bonity podnikov v rámci Slovenskej republiky. Bonita spoločnosti je jedným zo základných predpokladov úspechu podniku v budúcnosti. 

Uvedomujeme si, že toto ocenenie by nebolo možné získať bez podpory našich zákazníkov a dodávateľov, ktorým chceme touto cestou poďakovať za dôveru a lojalitu.

Tím Europapier Slovensko

top

Týmto vyjadrujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas s ukladaním a používaním protokolových súborov a použitím súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.