Novinky

Rozhovor s generálnym riaditeľom Josefom Misofom

Čakajú nás ďalšie výzvy...

Rozhovor s generálnym riaditeľom Josefom Misofom 

Ako hodnotíte z pohľadu spoločnosti Europapier Slovensko končiaci sa rok 2018?
Teraz už môžem povedať, že rok 2018 bude pre našu spoločnosť rokom úspešným. Sme radi, že dokážeme čeliť výzvam, akými sú neustály rast na strane nákladov, a to v oblasti vstupných materiálov, energii, logistiky aj ľudských zdrojov. Konkurenčné prostredie je intenzívne, no len do takej miery, do akej vás pustia vaše náklady. Keď sa predajná cena blíži k cene nákupnej a nemáte žiadny príspevok na krytie vašej réžie, prestanete sa zaoberať konkurenciou. Na rad prídu otázky, ako robiť obchod inak, aby ste naplnili očakávania všetkých zúčastnených strán. Zákazníkov na jednej strane, ale aj zamestnancov a vlastníkov na strane druhej. Každý má iné očakávania. Zákazníci chcú kúpiť za čo najnižšiu cenu, čo najlepší produkt, pri čo najvyššej úrovni kvality služieb. Naši zamestnanci očakávajú primerané zaplatenie za svoju prácu, pričom vnímajú trend rastu platov v našej ekonomike. Zároveň chcú mať možnosť rozvíjať svoje znalosti, a to bez investícií do školení a vzdelávania nejde. A samotný majiteľ, akcionár, očakáva návratnosť vloženého kapitálu. Našou úlohou je toto všetko skĺbiť do jedného zdravého obchodného modelu. Ako príklad môžem uviesť trend rastu zákaziek pri súčasnom poklese množstva na zákazku a rastu logistických nákladov. Tento trend nás viedol k zavedeniu diferencovanej cenotvorby v závislosti od odobratého množstva. Sme radi, že zákazníci pochopili logiku a nevyhnutnosť tohto kroku s cieľom udržať kvalitu našich služieb, zabezpečiť stabilitu obchodov do budúcnosti a v neposlednom rade udržať si kľúčových ľudí v našom odbore podnikania. Investujeme do ľudí, každý rok naši zamestnanci absolvujú školenia s cieľom skvalitniť obchodné a produktové znalosti. Ako veľkoobchod neustále inovujeme interné procesy v sklade, zaviedli sme napríklad skenovanie tovaru pri príjme a vydaji tovaru. Aplikujeme zmeny v našich softvéroch a v reportingu. Robíme veľa drobných zmien v každej oblasti obchodu, ktoré postupne transformujú našu spoločnosť v meniacom sa prostredí. Zmena sa stáva súčasťou nášho každodenného života.

Čo priniesol rok 2018 z pohľadu akcií pre zákazníkov?
Na začiatok treba povedať, že všetko, čo robíme v rámci marketingových akcií má za základný cieľ, osloviť konkrétnu skupinu zákazníkov a prostredníctvom propagovaného produktu alebo služby, pomôcť zákazníkovi byť úspešný na trhu. V roku 2018 bola naša spoločnosť Europapier už piatykrát partnerom jedinečnej dizajnovej konferencie ByDesign, ktorá sa každý rok teší veľkej obľube zo strany dizajnérov, kreatívcov, grafikov a mnohých ďalších. Jedná sa o výborné podujatie, kde na jednom mieste môžete stretnúť najúspešnejších svetových dizajnérov, ktorí prezentujú svoje skúsenosti, zručnosti a úspešné projekty. V júni 2019 bude jej ďalší ročník a verím, že s Europapierom budeme opäť pri tom. Piaty ročník oslavuje aj náš úspešný koncept Raňajkové Dizajn Menu, ktorý je vždy nabitý zaujímavými a inšpiratívnymi témami.

Naša spoločnosť bola súčasťou aj knižného veľtrhu vo Frankfurte, kde sa Europapier prezentoval s výstižným sloganom „Life is a book. Book is paper. Paper is our passion“. Cieľ bol jednoznačný, osloviť vydavateľov a decision makers a ukázať im možnosti využitia širokej škály našich papierov. Na našom stánku ste si mohli prelistovať množstvo zaujímavých publikácii, ktoré sú vytlačené na papieri z portfólia Europapier. Ako člen Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov sa naša spoločnosť zúčastnila výstavy Reklama Polygraf v Prahe, na ktorej sme prezentovali vlastnú značku myMedia z divízie Vizuálnej komunikácie. Okrem prezentácie našich materiálov na výstavách sme stihli zrealizovať aj napr. workshop, na ktorom sme s našimi zákazníkmi v spolupráci s našim dodávateľom Arctic Paper testovali dizajnové papiere Munken ID a Arctic Volume na tlačovom stroji HP Indigo 12000 s použitím vlastných tlačových dát.

Okrem výstav, školení a workshopov sme sa venovali aj rozvoju ďalšieho nevyhnutného marketingového nástroja pre úspešný predaj, a tým sú vzorkovníky. Predstavili sme dlho očakávanú kolekciu dizajnových papierov, ktorá je pre rozsiahlu ponuku rozdelená hneď do dvoch vzorkovníkov. Papiere sú zoradené do šiestich kategórií - hladké, farebné, štruktúrované, metalické, transparentné a syntetické. Vzorkovník obsahuje viac ako 250 druhov týchto krásnych papierov. Veľmi nás teší rastúci trend dizajnových papierov na trhu. Potvrdzuje to, že naši zákazníci sa chcú odlíšiť a pozerajú na pridanú hodnotu, ktorú môžu svojom klientom poskytnúť. V tomto roku sme našim zákazníkom ponúkli aj nový vzorkovník Visual Communication, ktorý je rozdelený na časti – papiere, samolepiace fólie, display fólie, bannery, textílie, waterbase a laminácie. Všetky vzorky sú farebne potlačené a obsahujú stručný popis, aby sa v nich vedel zákazník ľahko orientovať. Prierez naším portfóliom kartónov a lepeniek sme zhmotnili v novej kolekcii, ktorá obsahuje kartóny z primárnych vlákien, z recyklovaných vlákien, knihárske lepenky, polepované, špeciálne a bariérové lepenky. Sme presvedčení o tom, že tieto nové vzorkovníky pomôžu pri predaji našim zákazníkom. S novými vzorkovníkmi a školeniami nepoľavíme ani budúci rok, takže sa určite máte na čo tešiť.

A aké máte plány na rok 2019?
Pokračovať v tom, čo sme začali, čo robíme. Cítime, že to dáva zmysel pre našich zákazníkov, ako aj pre nás. Budeme sa neustále snažiť pochopiť potreby našich zákazníkov a vedieť na tieto potreby adekvátne reagovať. Ako trhový líder cítime zodpovednosť za prostredie, v ktorom pôsobíme. Zodpovednosť z pohľadu dostupnosti tovaru, z pohľadu šírky ponúkaného sortimentu a dostupnosti kapacít, kvality ponúkaných služieb a celospoločenskej zodpovednosti z pohľadu ochrany životného prostredia a jej udržateľnosti. V našom sortimente bude väčšie portfólio produktov, ktoré bude certifikované v rámci FSC a PEFC. Čakajú nás ďalšie výzvy, napríklad ako aplikovať rast cien od dodávateľov do cien tovarov, ako čeliť zvyšovaniu cien v logistike, a v cene práce. Z pohľadu sortimentu sa chystáme uviesť na trh ďalšie novinky v rámci dizajnových papierov a budeme rozvíjať samolepky Gripper od skupiny Lecta. A chceme byť aj naďalej kľúčovým partnerom pre našich strategických dodávateľov Garda, Sappi, Mondi a IP. Veríme, že v roku 2019 budeme pre našich zákazníkov spoľahlivým partnerom, čím naplníme naše poslanie - poskytovať nadštandardné služby a riešenia, a tým podporovať rast našich zákazníkov na trhoch, kde pôsobíme. A predovšetkým robiť to všetko s radosťou.

Celý článok bol publikovaný v decembrovom vydaní časopisu PrintProgress.

top

Týmto vyjadrujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas s ukladaním a používaním protokolových súborov a použitím súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.