Novinky

Rozhovor s generálnym riaditeľom Josefom Misofom v LogisticFocus

Papier zostáva – aj napriek početným predpovediam o tom, že sa blíži doba, kedy ho moderná spoločnosť nebude potrebovať vôbec alebo len vo veľmi malej miere – stabilnou komoditou, ktorej spotreba celosvetovo z roka na rok rastie.

Čo sa však už niekoľko rokov mení, sú okrem nových produktov, technológií a spôsobov použitia predovšetkým zvyklosti, podľa ktorých sa s papierom obchoduje. Zákazníci podobne ako u iných komodít, preferujú početnejšie, ale súčasne menšie dodávky, pričom výnimkou mnohokrát nie sú ani dodávky just-in-time. Portfólio papierenských výrobkov dnes vyzerá celkom inak ako vyzeralo ešte pred niekoľko málo rokmi, a rovnako zásadnými zmenami si prešla aj ich logistika. O špecifikách podnikania v obchode s papierom na Slovensku, ale i na zahraničných trhoch, sme mali možnosť hovoriť s generálnym riaditeľom spoločnosti Europapier Slovensko, s.r.o., Josefom Misofom.

Papier a jeho rola v dobe, ktorá podľa predpokladov z prelomu storočia mala byť takmer bezpapierová... Aké sú, podľa Vás, vyhliadky papiera ako dominantného média pre šírenie informácií, a jeho významu ako kľúčového marketingového a predajného nástroja?
Aj keď je pre nás papier kľúčovým produktom v spoločnosti, musíme si priznať, že jeho pozícia ako nástroja v mediálnom a reklamnom priestore sa zoslabuje. Neznamená to však, že by sa mal papier z trhu vytratiť. V rámci reklamy vidíme čoraz väčší záujem o využívanie letákovej reklamy, ktorá je cielená na reklamovaný produkt a ktorá príde priamo za Vami do Vášho domu. Naďalej je tu zastúpená silná generácia X a Y, ktorá preferuje získavanie informácií z papierového média. Knižná produkcia sa po rokoch prepadov začala oživovať. Treba si aj uvedomiť, že papier je recyklovateľný materiál, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a väčšina výrobcov papierov dodržiava prísnu politiku udržateľnosti lesného hospodárstva. Nemám preto obavu, že by sa mal papier z trhu vytratiť, povedzme, že sa len zmení jeho podiel a formy využitia v rámci marketingového a predajného nástroja.

Čo bolo na počiatku Vášho podnikania?
Papier, Gutenberg, potreba trhu a chuť naplniť očakávania našich zákazníkov.

V spoločnosti Europapier sa Vám a Vašim kolegom darí hrať významnú úlohu aj na trhoch okolitých štátov, ale tiež napríklad v Rusku. Čo stojí za týmto úspechom?
Naša skupina pôsobí popri materskej krajine (Rakúsko) v štátoch strednej a východnej Európy. Snažíme sa využívať možnosti skupiny, ale v rámci každej krajiny pôsobíme decentralizovane a nezávisle. Manažment každej krajiny je prezentovaný lokálnymi ľuďmi, ktorí veľmi dobre poznajú domáce prostredie. Tým sa nám darí byť flexibilní v uspokojovaní osobitných potrieb trhu, poznať mentalitu, zvyky a očakávania zákazníkov. Podobne tomu je aj v Rusku, kde sme veľmi dobre udomácnení vďaka lokálnemu manažmentu a vybudovaním siete skladov siahajúcich až po Ural.

Pridanou hodnotou väčšiny tradičných komodít je v súčasnej dobe predajný a popredajný servis, ktorý je významným konkurenčným nástrojom. Platí toto i v obchode s papierom?
Určite áno, potreby zákazníkov v rámci servisu rastú v každom segmente, podobne tomu je aj v papierenskom. Je už samozrejmosťou dodať tovar v rámci Slovenska do 24 hodín, byť schopní urobiť expresný vývoz v ten istý deň, zabezpečovať preskladovanie a postupné vyskladňovanie zákazníkovi v režime just in time, alebo dodať kopírovací papier priamo ku kopírke do každej kancelárie v rámci niekoľkoposchodovej budovy. Zároveň sa stretávame s požiadavkami realizácie obchodov v systéme EDI, ktorý u nás využíva už niekoľko zákazníkov. Teda stále sa predajný a popredajný servis niekde posúva a my sme radi, že sme toho súčasťou.

Čo je pre úspech v obchode s papierom zásadné z pohľadu logistiky?
Špecifikum v našom obchode  je, že papier pre tlačiarne sa dodáva v hárkoch na paletách. Je nesmierne dôležité, aby sa tieto hárky počas dopravy nepoškodili, inak to spôsobí problém s dávkovaním papiera do stroja, čo spôsobuje prestoje a nemalé finančné škody. Teda aj keď to tak nepôsobí, takýto papier vyžaduje „krehké“ zaobchádzanie pri samotnej doprave. Ďalej je to váha jednotlivých paliet a miesta, kde vozíme náš tovar. Od väčšiny áut preto vyžadujeme čelo na vyloženie takýchto paliet. No a potom sú to štandardné očakávania, dodať v správnom čase na správne miesto v požadovanej kvalite.

Článok v LogisticFocus nájdete TU

 

 

top

Týmto vyjadrujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas s ukladaním a používaním protokolových súborov a použitím súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.