Povrchové charakteristiky

Lesk papiera je vizuálny dojem, ktorý máte keď pozeráte na povrch. Papier vyzerá lesklejší, ak sa najvýznamnejšia časť dopadajúceho svetla odráža priamo a len malá časť sa odráža rozptýlene. V technických pojmoch merania je lesk názvom pre objem priameho svetla odrazeného povrchom papiera. Povrch papiera je zvyčajne osvetlený v uhle menej ako 75° a odrazené svetlo sa meria v rovnakom uhle.

Najbežnejším spôsobom merania lesku sú metódy Huntera a Lehmanna, ale nie sú vzájomne porovnateľné. Skutočnosť, prečo sa používajú obe metódy je vzhľadom na historické a geografické okolnosti. V strednej Európe sa zvyčajne meria lesk papiera podľa Lehmannovej metódy. Lesk je dôležitou charakteristikou pre hodnotenie kvality obrázku vytlačeného na povrchu papiera. Vysokolesklý tlačený obrázok je možné vyprodukovať na matnom alebo hodvábne-matnom papieri, čím sa dosiahne väčší kontrast medzi obrázkami a inými prvkami tlače.


Typické hodnoty lesku

Typ papiera Lesk 75°
Nenatieraný papier 4-6
Matný natieraný papier 10-30
Hodvábne natieraný 25-50

top

Týmto vyjadrujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas s ukladaním a používaním protokolových súborov a použitím súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.