Štandardy a skratky

Charakteristiky Jednotka Štandardy
Plošná hmotnosť g/m2
ISO 536, DIN EN 20 536
Hrúbka μm ISO 534, DIN EN 20 534
Objem  cm3/g ISO 534
Hustota g/cm3  ISO 534, DIN EN
20 534
Jas ISO
Jas D65
Jas podľa TAPPI
%
%
%
ISO 2470
-
T 452
CIE belosť (C/2°)
CIE belosť (D65/10°)
- ISO 11 476
ISO 11 475
L*, a*, b* (C/2°)
L*, a*, b* (D65/10°)
L*, a*, b* (C/2°) TAPPI
-
-
-
ISO 5631, DIN 6174
DIN 6174
T 524
Y hodnota (C/2°)
Y hodnota (D65/10°)
%
%
ISO 2471, DIN 53 140
DIN 53 140
Opacity
Opacity TAPPI
%
%
ISO 2471, DIN 53 146
Lesk, Hunter
Lesk, Lehmann
%
%
ISO 8254-1, T 480
ISO 8254-2
Drsnosť Bendtsen 1.47 kPa
Drsnosť PPS 1 MPa
ml/min
μm
ISO 8791-2
ISO 8791-4,
DIN ISO 8791-4
Vlhkosť % ISO 287

 

top

Týmto vyjadrujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas s ukladaním a používaním protokolových súborov a použitím súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.