Testovanie potlače

Testovanie potlače

Potlač sa vzťahuje na schopnosť papiera reprodukovať obrázky ostro, správne a bez posunutia atramentu.

Potlač je vzájomne prepojený výsledok rôznych faktorov súvisiacich s papierom, ktoré prispievajú k plnému využitiu potenciálu kvality papiera v procese tlače. Parametre potlače sú hlavné charakteristiky, ktoré ovplyvňujú vizuálnu kvalitu vytlačeného produktu.

Potlač nie je to isté ako kvalita tlače, pretože kvalita tlače je určovaná taktiež inými faktormi technológie tlače. Nižšie je popísané množstvo testov na kontrolu potlače.

Škvrnitosť (neostrý výtlačok) sa vzťahuje na aspekt nerovnomerného vzhľadu vytlačenej stránky. Test škvrnitosti sa vykonáva počas nepretržitej výroby papiera na testovanie vytvárania škvrnitých fliačkov. Vzorka papiera sa potlači s využitím laboratórneho tlačiarenského listu a potom je zhodnotená vizuálne pomocou objektívnych meraní so softvérom na rozpoznávanie obrázkov DOMAS. Existujú tiež iné procesy, pri ktorých sa tlačiarenský atrament aplikuje manuálne.

top

Týmto vyjadrujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas s ukladaním a používaním protokolových súborov a použitím súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.