Vizuálne charakteristiky

Belosť papiera môže byť prezentovaná tromi spôsobmi.
1. číselnými hodnotami - od 90 do 170. Belosť meraná vo svetle bez UV zložky má najnižšiu hodnotu.
Ak je potrebné vyrobiť papier s vyššou belosťou, dosiahne sa to pomocou použitia optických zjasňovačov pri výrobe papiera.
2. podľa množstva pridaných zjasňovačov - od 90% do 110%.
3. podľa CIE - od 130 do 170. A ako sa tieto výsledky získavajú? Pomocou špeciálnej lampy so širokým spektrom a špeciálneho počítačového programu, ktorý počíta hodnotu integrálneho počtu pre celý rozsah spektra.

Tieto tri spôsoby merania belosti môžu poskytnúť rôzne výsledky pre rovnaký papier. Napríklad papier s nízkym stupňom belosti bez UV žiarenia môže mať veľmi vysoký stupeň belosti pri použití metódy s UV. To závisí od množstva použitého optického zjasňovača. A naopak - papier s nízkou belosťou s UV môže mať vyšší stupeň belosti bez UV. Záleží na belosti vlákien a plnidle, ktoré boli použité pri výrobe papiera. Zmena plniva z kaolínu na oxid vápenatý s rovnakou belosťou vlákien, môže zlepšiť belosť bez UV žiarenia, aj o niekoľko percent v prípade, že UV žiarenie sa nemení. Belosť je jedným z parametrov papiera, ktoré nemajú žiadny vplyv na zmenu kompozície, ale dosahuje odlišný vizuálny efekt. Ďalším parametrom, spojeným s belosťou je farebný L, a, b (inými slovami, odtiene papiera). Ľudské oko je veľmi špecifická vo vnímaní odtieňov. Napriek rovnakým výsledkom belosti sa niektoré dokumenty zdajú byť belšie než ostatné. Pokiaľ má papier žltý odtieň, je vnímaný ako menej biely než papier, ktorý má modrý odtieň. Ľudské oko vníma belosť cez odtiene papiera. Výrobcovia sa snažia vyrobiť čo najbelší papier, ktorý je v dnešnej dobe až tak biely, že je to do očí bijúce. Takýto papier môže byť použitý na projekty, v ktorých chceme dosiahnúť jasnosti tlače a svetlé farby. Avšak, ak by sme museli čítať dlhé eseje vytlačené na papieri s vysokou belosťou, naše oči sa pravdepodobne vzbúria. To je dôvod, prečo sa používa papier s nižším stupňom belosti pre tieto účely.

top

Týmto vyjadrujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas s ukladaním a používaním protokolových súborov a použitím súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.