Základné charakteristiky

Medzinárodná štandardná veľkosť papiera je založená na nemeckej normy DIN pre formáty papiera. Základný formát merania je list o veľkosti 1 m² - formát papiera A0. Nasledujú po sebe idúce veľkosti papiera v seriáli A1, A2, A3, atď, ktoré vznikajú rozpolením predchádzajúceho formátu papiera súbežnú s jeho kratšou stranou. Najčastejšie sa používa formát papiera A4 (210 x 297 mm).Veľkosti papiera (v mm):

Papiere
A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A3+ 305 x 457
A3++ 320 x 450
A4 210 x 297
A5 148 x 210
A6 105 x 148
A7 74 x 105

Obálky
B4 250 x 355
C4 229 x 324
B5 176 x 250
C6/5 114 x 229
C5 162 x 229
DL (C5/6) 110 x 220
B6 125 x 176
C6 114 x 162
C7 81 x 114
Štvorcové 160 x 160

top

Týmto vyjadrujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas s ukladaním a používaním protokolových súborov a použitím súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.