Certifikáty

Základné ekologické štandardy v skratke:

PEFC™ (PEFC/06-37-03) - Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM schemes (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) poskytuje záruku že použité drevené vlákna pochádzajú z legálne a trvalo udržateľných zdrojov a spĺňajú podmienky podľa PEFC™ (PEFC/06-37-03) Chain-Of-Custody štandardu.
Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.pefc.org/.
PEFC - certifikát Europapier

Značka FSC® (FSC-C017326) bola predstavená organizáciou Forest Stewardship Council® (Rada pre hospodárenie v lesoch) a poskytuje záruku, že výrobky ktoré využívajú drevo ako základnú surovinu, pochádzajú z lesov s trvale udržateľným lesným hospodárstvom alebo spĺňajú podmienky podľa FSC® (FSC-C017326) Chain of Custody.
Podrobnejšie informácie nájdete na www.fsc-info.org.
FSC® - certifikát Europapier

European Ecolabel (European Flower)

European Ecolabel je označenie pre papierenske produkty, ktoré sú vyrobené z recyklovaných vlákien a definuje kritériá týkajúce sa emisií, spotreby energie a pôvodu surového materiálu použitého v danom produkte.

Nordic Swan (Severská labuť)

Severská labuť je označenie pre papierenske produkty, ktoré sú vyrobené z recyklovaných vlákien a definuje kritériá týkajúce sa emisií, spotreby energie a pôvodu surového materiálu použitého v danom produkte.

Carbon Neutral Product

Pojem ”Carbon Neutral Product” označuje, že emisie sklenníkových plynov, ktoré sú spojené s výrobou daného výrobku sú kompenzované pomocou kreditov, ktoré podporujú obnoviteľné, bez-emisné projekty, ako napríklad veterné farmy, slolárne inštalácie alebo zlepšenia týkajúce sa energetickej účinnosti.

Blue Angel (Modrý anjel)

Modrý anjel je označenie pre papierenske produkty, ktoré sú vyrobené výlučne alebo vo väčšej miere z recyklovaných vlákien a definuje kritériá týkajúce sa  triedy kvality spätne získaného papiera a chemických látok.

Green Energy (Green-e)

Označenie Green-e identifikuje prvotriedne, certifikované a obnoviteľné energetické produkty.

Veterná energia

Označenie symbolizuje, že pri výrobe papiera bola použitá elektrická energia vyprodukovaná obnoviteľnou veternou energiou.

top

Týmto vyjadrujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas s ukladaním a používaním protokolových súborov a použitím súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.