Ekologické pomôcky

Design your fuTure!

Ak by ste si chceli vypočítať aký dopad na životné prostredie má vami vybraný papier, môžete použiť jednu z environmentálnych kalkulačiek, ktoré sa nachádzajú nižšie.

Ekologická kalkulačka Mohawk

Pre výpočet je potrebné zadať iba určité parametre: množstvo papiera, ktorý potrebujete na svoj projekt, Vaša požadované recyklačné percento, či je papier natieraný alebo nenatieraný, atď. Na základe uvedených parametrov sa vám zobrazí dosiahnutá ekologická úspora pri použití daného papiera, ktorá vám pomôže pri výbere vhodného ekologického papiera pre váš projekt.

Výsledky kalkulácie môžete prezentovať pri svojich projektoch.

Pomôcka ako pracovať s envirokalkulačkou

Ekologická kalkulačka papiera

Tento nástroj poukazuje na ekologický dopad rozličných druhov papiera - ako viete ušetriť vodu, energiu a znížiť znečisťovanie ovzdušia použitím vhodného papiera a zvýšením používania recyklovaného papiera.

top

Týmto vyjadrujem môj výslovný a bezvýhradný súhlas s ukladaním a používaním protokolových súborov a použitím súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.